Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЈУ[КОВИ]

Драгослав

(1941, Пе})

Студирао у Београду (дипл. 1968). Запослен

у градском архитектонском бироу,

Бирмингхам, Енглеска (1968-71), Оп{тини

Цетиwе (1972-77), Музеји, Цетиwе

(1978-86), Оп{тина Подгорица (1982-92,

кад одлази у пензију).

Дела: Насеqе за 5000 становника,

Тамwортх, Енглеска (1969-70, са два коаутора);

Капела на гробqу, Цетиwе

(1976); Зграда реqефа Црне Горе, Цетиwе

(1984-85).