Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БЛАЖИН Владимир (1931, Нови Бечеј)

Студирао у Београду (1953-59). Запослен у атељеу “Архитект” (1963-82) и другим пројектним организацијама.

Аутор је више административних зграда и објеката специфичних функција попут пошта и телефонских централа. Уводи експеримент у комбиновању материјала као што су мермер и керамика (Царинарница у Хоргошу, 1967). Користи префабриковани бетон и алуминијум у виду облоге (АТЦ и Пошта у насељу Коњарник, 1980). Својим главним делом, које заснива на постинтернационалистичком концепту, означава прекретницу у новобеоградској архитектури (Зграда Управе царина у Новом Београду, 1970 - 72). Истовремено, урадио је за већину својих дела и уређење ентеријера.

Блажин учествује на бројним конкурсима и осваја награде. Његов обиман и разнородан опус одликује техничка коректност и смирени архитектонски израз који прецизно изражава своју функцију, без екстравагантности. Блажинова архитектура потпуно је у духу седамдесетих година, добу када се у српској архитектури уопште формира израженији ауторски рукопис. Осим архитектонског и урбанистичког пројектовања бавио се и теоријом архитектуре.

Љ.Милетић Абрамовић

Остала дела: Школа у Великом мокром лугу (1964); Дом здравља у Ковину (1965); Центар Месне заједнице у Блоку 21 у Новом Београду (1974, пројекат); АТЦ у Блоку 29 у Новом Београду (1975 - 79); Стамбени блок "Милоје Ђак" у Смедереву (1976); Зграда Љубљанске банке у Београду (1977, конкурсни пројекат); Хотел "Бели бор" на Тари (1980).

Библ.: Архитектонска критика у: Проблеми теорије у архитектури. Архитектура, филозофија, наука и техника, књ.1, изд. Савеза архитеката Србије, Београд 1979

Општа лит.:   Маневић, 1972, 33; Салон, 1974; Салон, 1978, 18-19; Стојановић, Мартиновић, 1978, 113, 215; Салон, 1979, 4-5; ЛЕЈ, 1984, 141.

Остала лит.:  Зоран Маневић, Зграда Управе царина у Новом Београду - објект Владимира Блажина, Изградња, бр.4, Београд 1972, 59-63.