Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АЛЕКСИћ Љиљана
(1958, Бољевац, Србија)

Студирала у Београду (дипл. 1982). Запослена у предузећу Хидропројект (1986- 91), Грађевинском предузећу “Дом” (1992 - 97), Грађевинској школи (1997 - 2000) и Вишој грађевинско геодетској школи (2001 до данас). Од 2006. године истовремено запослена и на Грађевинском факултету у Суботици Универзитета у Новом Саду. Докторирала на Архитектонском факултету у Београду (1995).

Дела: Designing the Integral model of catalogue projecting, International Conference "Architecture and Urbanism at The Turn of the III Millennium”, Volume 2, Faculty of Architecture University of Belgrade, 1996; Примена експертних система у процесу архитектонског пројектовања, Први научни скуп унапређења становања '94 Архитектонски факултет Универзитета у Београду 1994; Компјутерски програм за каталошко пројектовање у архитектури, Седми научни скуп ИНДИС '97, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1997; (са В.Глишовић) Процедуре и проблематика изградње објеката, Аранђеловац 2003; (са К.Јевтић Новаковић) Калуђерица - четири призора после легализације, Процедуре и проблематика изградње објеката, Врwачка бања 2006.