Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КОМАДИНА Слободан  (1922, Карловац, Хрватска - 1991, Београд)

Студирао у Београду (1945-48 и 1957-77). Запослен у предузе}у "Трудбеник" (1956-57), потом један од оснива~а бироа “Аркон” (1958) у коме ради до пензионисаwа.

Дела: Солитери на Кара|ор|евом тргу у Земуну (1968); Солитери на Београдском кеју у Новом Саду (1968); Виле за генерале [умоwу и Qуби~и}а у Ул. Андре Николи}а у Београду; Хотел “Беле воде” на Голији (1978, пројекат).